Bly Sänken Vikter

Bly, sänken och vikter används på många sätt inom fisket. Antingen för att sträcka ut linan och matcha flötesvikten vid mete, hålla bottenkontakt eller förändra djupgåendet på ditt bete. Utformningen av blyvikter är lika många som det finns användningsområden. Allt från splithagel som kläms fast på linan till extravikter som hängs i beteslåset eller vikter som skruvas in i jiggkroppar. Många gånger kan bly med framgång användas till att få ditt bete på önskat djup eller ändra hur det presenteras i vattnet.

Bly kan helt förändra ditt betes djupgående och presentation!

Tyvärr är bly ett giftigt ämne som inte hör hemma i vår natur. Men det pågår ett ständigt arbete att byta ut blyet mot zink, mässing, tungsten och andra material så vi får bättre och vänligare produkter att använda.

Sortera
Pris
Varumärken
Categories