Markörer

Markörer är ett enkelt men väldigt värdefullt tillbehör. Kan användas till lite allt möjligt. Märka ut toppen på grundet du fiskar på, platsen du mäskat eller tillfälligt varna för den där stygga stenen.

Själva använder vi markörer vid vertikalfisket efter gös. När vi ser ansamlingar av fisk på ekolodet åker en markör genast i vattnet. Det är mycket enklare och mycket effektivare att fiska runt en väl synlig markör än att försöka kretsa runt en markering på plottern. Många gånger märker vi ut flera platser och fiskar av dessa i omgångar under dagen. Därför är det bra med flera markörer i båten.

Sortera
Pris
Varumärken
Categories